Covid 19  ni samo nepredvidljiv virus, ki povzroča zahrbtno bolezen in ogroža zdravje, ampak je dejstvo današnjega časa, ki na preizkušnjo postavlja vse, kar smo poznali do sedaj in kar smo cenili in spoštovali. Naše odnose v družini, naše odnose v družbi, naša stališča do ranljivih skupin,  naše skrite in odkrite strahove, naša stališča do sveta, vere, upanja, predvsem pa preizkuša našo pripravljenost na spremembe.

Ne samo Slovenija, celotna naša družba plačuje grozljivo ceno te preizkušnje. V prvi vrsti številni mrtvi, mnogi preboleli, ki nosijo trajne posledice bolezni, veliko tistih, ki so ga težko prebolevali in številni takšni, ki živijo svoje dneve v strahu pred boleznijo. Velik problem predstavljajo vse ostale bolezni, ki so zaradi prioritete omejevanja COVID, ostale neodkrite, nepravočasno zdravljene ali celo nezdravljene. Ceno plačujejo preobremenjeni zdravstveni delavci in delavci v domovih za ostarele, učitelji, ki premorejo empatijo in jim ni vseeno, kaj se dogaja z generacijami otrok, starši, ki so se prebijali skozi šolanja otrok na daljavo ter stiske otrok, ki so ostali brez socialnih stikov in potrebujejo pomoč pri razvoju. Mnogi so se znašli v globokih psiholoških težavah, predvsem pa v negotovosti, kakšno bo njihovo otroštvo in njihova prihodnost.

Covid 19 torej ni prostor za politična merjenja moči, ni prostor za zanikanje stroke in pritiske na preobremenjene zdravstvene delavce. Covid 19 je vojna, kjer moramo stopiti skupaj in ne glede na politično pripadnost, vero, naša prepričanja in izkušnje, iskati najboljše poti za izhod ter tudi za obnovo družbe po koncu COVID 19.

Čeprav smo v stranki Naša dežela kritični predvsem do tega, kako so odgovorni komunicirali krizo in ukrepe z javnostjo in s tem povzročili še večjo razdeljenost ter poglobili nezaupanje tako v ukrepe, predvsem v testiranja, cepljenja, zaščito drugih in samozaščito.

Menimo, da mora nepolitična stroka – zdravstvena stroka, ki dela izključno po svetih načelih Hipokratove prisege in strokovnega znanja in lastne integritete ter morale, biti slišana in poslušana.

Naša Dežela je mnenja, da v kolikor stroka da zagotovila, da so cepiva potrebna in varna, da se cepimo vsi odrasli, ter s tem dosežemo, da nam ne bo nikoli potrebno cepiti otrok in bomo le tako dobili težko bitko z virusom, ki je pred veliko preizkušnjo postavil ves svet in ga soočil z izzivom, ki bi ga lahko poimenovali tudi »3. svetovna vojna«.

Sedanje izkušnje in znanstvena dognanja, po mnenju stroke, ki ji zaupamo, so pokazale, da cepljeni  in preboleli lahko ponovno zbolijo za Covidom, vendar njihova bolezen v večini poteka v blažji obliki (razen tistih, ki imajo pridružene bolezni). S tem torej zaščitimo sebe in tudi zdravstveno osebje, ki se bori z vedno težjimi oblikami poteka bolezni pri necepljenih in bolnikih s pridruženimi boleznimi.

Menimo, da mora testiranje ostajati brezplačno, iskati pa moramo najboljše rešitve za testiranje oz. samotestiranje otrok. V kolikor se morajo otroci samotestirati, pozivamo Vlado, da upošteva vse možnosti samotestiranja, predvsem teste na slino (namesto nosu), ki obstajajo in jih uporabljajo druge države v Evropski uniji.

V Naši deželi smo tudi sami starši in razumemo in smo zaskrbljeni, kot vsi ostali starši. Menimo, da je naravno in prav, da starši ohranjamo skrb in visoko mero nadzora in pazljivosti, kakšne ukrepe uveljavljamo za naše otroke, vendar pa skušajmo pri tem biti zadržani in zelo premišljeni s prevzemanjem raznih teorij zarot. Veliko večjo težavo, kot samozaščita z maskami v šoli ter samotestiranjem, namreč predstavlja psihološki pritisk na otroke. Predvsem tiste, ki jim starši ne dovolijo nošenja mask ali samotestiranja (in testiranja), saj so v šolah deležni izolacije in omejitve v stikih z drugimi otroci. Otroci pri tem lahko čutijo tudi stigmo in socialno zavračanje.

Menimo, da bi morali za otroke, ki jim starši ne dovolijo samotestiranja, testiranja ali nošenja mask, razmisliti o možnostih in organizaciji šolanja na daljavo oz podobno obliko šolanja, ki otrokom ne bi predstavljajo dodatnih pritiskov in bi omogočila staršem, da izvajajo uveljavljanje človekovih pravic, kot sem ji to zdi primerno – vendar ne na račun tistih, ki so pripravljeni spoštovati ukrepe, čeprav so neprijetni, vendar nujni.

Prav tako Naša dežela poziva ljudi, naj ohranjajo strpnost do drugače mislečih. Vsak bo moral živeti s svojimi odločitvami, izjavami in dejanji še dolgo po tej krizi – danes pa iz strahu, nemoči in stiske mogoče prehitro napade učitelja, trgovko, zdravstvenega delavca – ki seveda niso krivi ne za Covid 19 ne za naše stiske – nasprotno – skušajo nam pomagati medtem, ko sami doživljajo podobne stiske.

Naša dežela verjame, da v kolikor bo politika razvila empatijo, počistila svoje vrste ljudi, ki nimajo kompetenc za naloge, za katere so zadolženi in pristojni, začela komunicirati odprto, strokovno, transparentno in iskreno, z občutkom empatije do ljudi, tudi če so novice slabe ter predvsem nehala skrbeti zgolj za sebe, bomo imeli dobro možnost, da iz krize izidemo z manj žrtvami in škode, kot kaže situacija, v kateri smo se znašli sedaj.

Naša dežela bo pomagala, kolikor je v njeni moči, s podporo vsem, ki se v tej krizi trudijo pomagati.

Odprti smo za vse, ki prihajajo s poštenimi nameni in željo pomagati in prispevati k rešitvam in tudi nujnim spremembam.

Dr. Aleksandra Pivec

Stranka Naša dežela

AllEscort