V sredo, 9.2.2022, je predsednik Republike Slovenije razpisal redne državnozborske volitve, ki bodo 24.4.2022. V ponedeljek se tako začenjo zbirati podpisi za podporo političnim strankam za sodelovanje na prihajajočih volitvah. Vendar pa je podpise treba overiti osebno na Upravnih enotah. V vsem blišču digitalizacije in napredka, smo torej za takšno osnovno opravilo še vedno prisiljeni obiskati Upravne enote ali Krajevne urade. Da ne omenimo seveda še posebnega naročanja in pa epidemiološke razmere.

V poslanskem vprašanju ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku, je poslanka Naše dežele Mateja Udovč izpostavila ravno ta izziv. Kljub temu, da ima veliko državljank in državljanov t.i. digitalni podpis, je v tem primeru popolnoma neuporaben. Kot ena prvih sprememb, ki jo bomo morali nagovoriti v sklopu debirokratizacije in digitalizacije, je ravno ta sprememba. Tudi za vse bodoče stranke, ki bodo, tako kot mi, s svežim in drugačnim pristopom želele delati za dobro Slovenije. Tako se bomo lahko končno ločili tudi spon tradicionalnih in ukoreninjenih strank, ki za svojo kandidaturo ne potrebujejo takšne podpore volivk in volivcev.

Celotno poslansko vprašanje:

Spoštovani minister!

Dne 27.12.2021 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o debirokratizaciji ZDeb.  Namen zakona je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. To je cilj ki je usmerjen h kvalitetnejšemu in boljšemu življenju vseh državljanov in ga je do sedaj zasledovalo že več aktualnih vlad Republike Slovenije. Z novo zakonsko ureditvijo  se zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe različnih zakonov. Vendar pa med spremembami obstoječe zakonodaje ni Zakona o volitvah v državni zbor.

Trenutno veljavni zakon izrecno ne določa možnosti, da bi volivci svojo podporo podali tudi elektronsko, preko portala e-uprava, kot to npr. določa 16.b člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Zato se pojavlja dilema ali je možno oddati elektronski podpis preko digitalnega potrdila (Sigenca) v postopku zbiranja podpisov volivcev v podporo posamezni listi kandidatov oz. kandidatu za volitve v Državni zbor. To vprašanje je v letošnjem super volilnem letu še posebej aktualno.

V smislu intence navedenega zakona, vse pogosteje omenjene ter zagovarjane digitalizacije  javne uprave in aktualnih zdravstvenih razmer v naši državi danes, bi bil logičen in nujen poseg v to problematiko. S poenostavitvijo tega postopka bi razbremenili državljane, uradnike na upravnih enotah in predvsem prispevali pomemben delež pri omejevanju in zajezitvi zdravstvene krize.

Na podlagi zgoraj navedenega vas sprašujem,

–        ali vam je ta problematika poznana? 

–        Zakaj  že do sedaj ni bila vključena v vsebinski sklop problematike, ki ste jo reševali v navedenem  Zakonu o debirokratizaciji?

–        Ali ta tematika ne spada v projekt debirokratizacije in digitalizacije javne uprave?

–        Zanima me tudi,  ali se bo za zbiranje podpisov za podporo političnim strankam ali posamezni listi kandidatov na upravnih enotah, krajevnih uradih potrebno naročiti ali bodo državljanke in državljani lahko prišli kar v času uradnih ur urada brez naročanja?

–        Kam se bodo lahko državljanke in državljani obrnili, če jih urad ne bo hotel tisti dan sprejeti?

–        Ali razmišljate o nujnem postopku spremembe 47. člena Zakona o volitvah v DZ v delu, ki se nanaša na način oddaje podpisa podpore državljana za kandidatno listo, s katero bi omogočili tudi elektronsko oddajo podpisa podpore?

–        Zakaj se je to lahko uredilo v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi in zakaj do danes še niste predlagali identične spremembe tudi v Zakonu o volitvah v DZ?

–        Glede na epidemiološke razmere v katerih se danes nahajamo in glede na to, da smo v super volilnem letu me zanima ali na ministrstvu že pripravljate nujno spremembo zakona?

AllEscort