Ljubljana, 20. 01. 2022 – V stranki Naša dežela dr. Aleksandre Pivec ostro obsojamo zlorabo Državnega zbora RS za poseganje v postopke, ki so odprti pri državnih institucijah in s tem vplivanja na končne odločitve uradnih organov. Svoje delo naj najprej opravijo pristojne institucije.

Stranka SAB – Alenke Bratušek želi preko seje Odbora za nadzor javnih financ politično soditi nekdanjim odgovornim v Slovenskih državnih gozdovih in jim mimo pristojnih organov, z zlorabo institucije Državnega zbora, izreči oprostilno sodbo. Na tak način želi osebe, ki so prestopile iz stranke DeSUS v stranko SAB, oprostiti odgovornosti za svoja ravnanja.

Neodvisni organ, kot je Nadzorni svet SiDG, je prišel do jasnih ugotovitev in očital nekdanjim odgovornim različna dejanja ter navedel razloge, zakaj so iz družbe Slovenski državni gozdovi morali oditi:

–       neustreznega načina zagotovitve potrebnih poslovnih prostorov družbe SiDG;

–       povečanega obsega investicije za realizacijo investicije v novo poslovno zgradbo;

–       nepravočasne realizacije odločb o sanitarni sečnji (C odločb) in številne izrečene globe v tej zvezi;

–       prepočasnega izvajanja projektov vezanih na zagotavljanje informacijske podpore poslovnim procesom v družbi SiDG;

–       organizacije dela na gozdarskem področju v družbi SiDG;

–       slabega obvladovanja stroškov družbe in njihovo pravočasno načrtovanje;

–       drugih razlogov.

Dejstvo je, da niso oporekali očitanim dejanjem in niso uporabili pravnih sredstev za zaščito sebe in svojega imena, ampak so raje odšli sporazumno in soglašali z očitanimi jim dejanji. Danes jih želijo nekatere politične stranke oprostiti odgovornosti.

Od trenutka, ko je Nadzorni svet SiDG začel z revizijami, ki bi dokazale potencialno veliko oškodovanje državnega premoženja v slovenskih gozdovih, se je pričel medijski linč in neutemeljeno obtoževanje ter diskreditacije mene kot resorne ministrice dr. Aleksandra Pivec, saj nisem želela poseči v delovanje Nadzornega sveta in vplivati na ustavitev ali potek teh revizij. Še več, največji pritiski so se vrstili predvsem s strani vidnih predstavnikov stranke DeSUS. Vse se je stopnjevalo do dnevnih groženj s smrtjo meni in moji družini, za kar so tudi bili obveščeni uradni organi.

V času enomesečne medijske kalvarije in pregona, ko so izpostavljali tudi moje mladoletne otroke ter me nizkotno žalili, pa so žal tudi tisti, ki navidezno ščitijo vrednote družin in otrok obstali v popolni tišini. Tudi ko so bili moji mladoletni otroci en mesec z imenom in priimkom zlorabljani na vseh TV postajah. Takrat se nihče ni oglasil v zaščito otrok, tudi leve stranke ne, ki poudarjajo pravice žensk. 

Danes ena izmed levo orientiranih strank, mimo sodišč in pristojnih institucij, v hramu demokracije v Državnem zboru RS, s predlaganimi političnimi sklepi sodi ljudem, ki so postali njihovi člani. Zato pozivam vse akterje v slovenskem političnem prostoru, da se do tega opredelijo. Le tako, da se bomo družba kot celota do tega javno opredelili, bomo pokazali, da nam je mar za vse državljanke in državljane in da smo proti zlorabam javnih državnih institucij, ki bi morale predstavljati temelje pravne države.

 V kolikor želimo kot družba dozoreti in povrniti zaupanje ljudi v politiko in politike, je to nujno. Drugače smo kot družba na poti, po kateri si kot državljanka ne želim več hoditi. Najbrž je to pot po kateri si ne želijo hoditi tudi številni pošteni in delovni ljudje, ki si zaslužijo poštene državne institucije in neodvisna sodišča, ki bodo opravila svoje delo. Nikoli in nikdar si ne smemo več dovoliti, da politika poseže v delo sodišč. To je popolnoma nedopustno. Zato stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec pri tem ne bo sodelovala«, poudarja dr. Aleksandra Pivec.

AllEscort