Prihaja čas za novo in drugačno politiko. Prišel je čas za novo politično stranko, ki bo s pogumom, spoštovanjem, solidarnostjo in srčnim povezovanjem ljudi, od zahoda do vzhoda, od juga do severa, iz vseh slovenskih dežel, skrbela za enakopraven razvoj celotne Slovenije.  Prišel je čas, za Našo deželo!

Novo poglavje na političnem parketu bomo pisali skupaj, z vsemi slovenskimi deželami. Z zavedanjem in prepričanjem, da smo tako, kot so to počeli naši predniki, skupaj z vsemi vami sposobni velikih dejanj. Pogumnih dejanj in velikih korakov, katere naša domovina Slovenija v teh izjemno zahtevnih časih še posebej potrebuje. Potrebuje drugačno pot. Pot, na kateri bomo s konstruktivnim dialogom skupaj poiskali najboljše rešitve na velike izzive sedanjosti in prihodnosti na vseh področjih.

Velika dejanja lahko izpeljemo le povezani in z osebnimi doprinosi vsakega posameznika, ki si želi boljši jutri. S svojim delom v politiki bomo vsak dan znova dokazovali, da si želimo delati za dobro vseh, brez izjem, predvsem pa za boljši jutri preprostih ljudi. Z iskrenim in transparentnim delovanjem in povezovanjem bomo povrnili zaupanje ljudi v politiko. Dvignili bomo raven politične kulture in z novimi osnovnimi programskimi izhodišči postavili temelj našega delovanja in pogumnega boja z ljudmi, za ljudi.

Stranka si bo z vsemi močmi prizadevala in prevzela polno odgovornost za odpravo državnega centralizma. Zavzeli se bomo za ustanovitev evropsko primerljivih slovenskih dežel, v katerih bodo lahko regije, mesta in občine lažje in hitreje uresničevale svoje cilje in hotenja.

Stranka bo odločna zagovornica reševanja demografskih problemov, povezovala in poskrbela bo za vse generacije. Zagotovili bomo kvalitetno zdravstvo, ki na prvo mesto postavlja bolnika, brez čakalnih vrst, brez doplačevanj, z boljšo organizacijo dela ter transparentnim delovanjem. Posebno pozornost bomo namenili invalidom, otrokom s posebnimi potrebami in drugim ogroženim, ranljivim skupinam.

Stranka bo stremela k uresničevanju cilja, da bodo mladi imeli možnost hitre ureditve stanovanjskega vprašanja in hitrejši dostop do delovnih mest z dodano vrednostjo, predvsem pa tudi preprečevanje bega možganov mladih v tujino. Za starejše prebivalce se bomo obvezali, da bomo ustvarili pogoje za dostojne pokojnine in kvalitetnejše pogoje za jesen življenja.

Stranka bo podpirala oblikovanje kvalitetnega šolskega sistema, z zagotavljanjem sredstev za najbolj izkušene domače in tuje mentorje in raziskave ter stabilizacijo trga dela bomo mlade usmerjali v zaključek študija brez podaljševanja ter preprečili beg možganov.

Stranka bo podpirala razvoj podeželja, lokalne pridelovalce, biodiverziteto pridelkov, ohranjanje kmetijske krajine in kratkih nabavnih verig, da bo naša dežela ostala zelena dežela in postala samooskrbna dežela.

Stranka se bo zavzemala, da Slovenija postane država s privlačno in ugodno davčno politiko, kot novi dom vrhunskih športnikov, umetnikov in podjetnikov, ki zdaj bivajo in plačujejo davke v tujini.

V naši deželi, na naši zemlji smo in živimo med našimi ljudmi. Ti so naše največje bogastvo.

Le povezani lahko ustvarjamo boljšo prihodnost.

STATUT STRANKE NAŠA DEŽELA PDF

LOGOTIP NAŠA DEŽELA JPG

LOGOTIP NAŠA DEŽELA PDF

AllEscort