Velenje,  8. julij 2021 – Medobčinski odbor stranke NAŠA DEŽELA iz Velenja je izvedel srečanje s predstavitvijo programa stranke in razpravo o vsebinskih poudarkih programa za Savinjsko – šaleško regijo. S predstavniki gospodarstva, županov in ostalih udeležencev smo razpravljali o programu stranke NAŠA DEŽELA in izpostavili poudarke o pomembnih vsebinah za regijo.

Uvodoma so bili s strani predsednice stranke dr. Aleksandre Pivec in Janje Praznik predstavljeni ključni programi dela stranke, ki imajo poudarek na drugačni politiki. To je povezovanje, spoštovanje, zaupanje dialoga, solidarnost in pogum ter povrnitev zaupanja v politiko. Želijo odpraviti državni centralizem in s tem zagotoviti enakopraven razvoj celotne Slovenije. Zagovarjajo reševanje demografskih problemov z medgeneracijsko povezanostjo in solidarnostjo, hkrati se osredotočajo na reševanje problemov ranljivih skupin. Predvsem si prizadevajo za ugodno davčno politiko in za dostopni javni servis. Ključni poudarek pa dajejo  prehranski samooskrbi, ki bi bila zelena in trajnostno ter ekološko naravnana.

Milan Forštner predsednik uprave Fori group je v svojem nagovoru podal osebno izkušnjo in misel, da je od rudarja do samozaposlitve dolga pot. Prav zato si bo prizadeval, da se realizirajo ideje, ki jih je predstavil v nadaljevanju. Osredotočil se je na regionalne izzive, kot je možnost prenosa sedeža državnih institucij v Velenje, ustvarjanje novih delovnih mest, podporo start-up podjetjem, obrtnikom ter malim in srednjim podjetjem. Potrebna bo ureditev jezer Velenje, Škale in Šoštanj s poudarkom na turizmu in pretočnih elektrarn. S tem povezano tudi  turistični potencial slovenskih objezerskih mest in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na butičnem turizmu ter doma pridelane hrane, kajti po mnenju g. Forštnerja je tudi kmet podjetnik, ki se srečuje s podobnimi problemi kot gospodarstveniki. Nenazadnje tudi potencial investicij ob 3. razvojni osi, kajti le ta poteka čez mesto Velenje in ponuja ogromne možnosti. Na tej točki je bilo tudi napovedano septembersko srečanje z gospodarstveniki, ki se strinjajo, da je potrebno podpirati dobre projekte ter delati na samopromociji lokalnega gospodarstva.

Direktor občinske uprave občine Šoštanj Drago Koren je izpostavil, da ni poglavitna letnica zaprtja in kako dolgo bo TEŠ še obratoval. Poglaviten problem je cena emisijskih kuponov, ker emisijski kuponi stanejo več kot stane premog. Izrazil je tudi mnenje glede zaprtja Premogovnika pomembnost tega dejanja s čim blajšimi posledicami.  Dr. Pivčeva je dodala: »Potrebno bo narediti analizo stanja, ki bo upoštevala vse morebitne posledice. Veliko pozornost bo potrebno nameniti socialnim posledicam«.

G. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki je ob diskusiji izpostavil problem prestrukturiranja in probleme podeželja predvsem v odrinjenosti podeželja, pomanjkanja trgovin, slabe infrastukture in s tem povezane problematike ekonomske upravičenosti projektov na podeželju.

Na srečanju so deležniki odprli dialog o nadaljnjem razvoju, priložnostih in perspektivah okolja Savinjsko – šaleške doline, ki je dobra osnova za nadaljnje delo. Pri tem bodo upoštevali že vse pripravljene in izdelane analize stanja in predloge, ki so jih pripravile lokalne, regionalne in nacionalne inštitucije. Podali so tudi svoje poglede ter se zavezali za aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših, najbolj učinkovitih in seveda ekonomsko upravičenih rešitev, ki bodo temu okolju dale večjo dodano vrednost, ustvarile nove priložnosti za razvoj na mnogih področji ter posledično vplivale na dvig kakovosti življenja prebivalcev Savinjsko – šaleške doline.

AllEscort