Na spletni konferenci stranke Naša dežela so ugledni gosti in strokovnjaki izpostavili nujnost takojšnjih ukrepov za preživetje panoge gostinstva v Sloveniji.

(Ljubljana, 13. april 2021)

Stranka Naša dežela je v ponedeljek, 12. aprila 2021 organizirala spletno konferenco z naslovom »Pomoč gostinstvu v trenutni Covid-19 situaciji in kako po njej«. Konferenco je otvorila predsednica stranke Naša dežela dr. Aleksandra Pivec. Poudarila je, da je gostinstvo prepomembno za razvoj turizma v Sloveniji, zato mu je potrebno nemudoma pomagati, da preživi. Na konferenci so nastopili še Tomaž Kavčič, Matjaž Pavlin, Jani Vuk, Izidor Kitak, Andreja Drakulič Veselič, Martina Alm, Anita Manfreda, Tadej Gašparin, Tina Novak Samec in strokovnjaki iz stranke Naša dežela. Vsi so se strinjali, da je panoga tik pred dokončnim zlomom, s strani države pa nimajo sogovornika in so tako največje žrtve v trenutni situaciji. Po njihovem mnenju je nujno potrebno takoj sprejeti 10 ukrepov za rešitev panoge. Smo namreč država v EU, ki ima v tem obdobju daleč najdlje zaprte gostinske in turistične obrate. V tej zahtevni situaciji se tudi čuti, da so se gostinci združili in vidijo priložnosti za medsebojno pomoč in skupno sodelovanje pri nastajanju novih zgodb.

Ugledni gostinci in strankini strokovnjaki ter poznavalci področja menijo, da so prav gostilne pomemben generator turizma. Z njihovim zapiranjem, se slovenskemu turizmu dela nepopravljiva škoda. Gostilne so namreč prostor, kjer se ljudje povezujejo in združujejo, zato imajo tudi pomembno socialno komponento. Njihovo največje bogastvo je usposobljen kader. »Če izgubiš dober kader, izgubiš dušo gostilne«, še dodajajo gostinci, ki so z vsakim dnem bolj obupani. V trenutni situaciji je gostinstvo izgubilo veliko dobrega kadra, saj so se preusmerili v druge branže, kjer trenutno lahko preživijo. Številni odlični kadri, v katere se je leta vlagalo, so po njihovem mnenju za vedno izgubljeni. Ustvarjeni dobički v preteklosti so bili investirani v inovacije in razvoj. Veliko gostincev je vzelo kredit za nove projekte, zato v trenutni situaciji nujno potrebujejo pomoč države, drugače bodo dokončno propadli. Zato v stranki Naša dežela Vladi RS predlagajo takojšnje sprejetje 10 ukrepov za ohranitev gostinstva.

Gostinci pozdravljajo turistične bone in slovensko akcijo, ki je na dopustovanje pripeljala slovenskega gosta ter Slovence vzpodbudila k spoznavanju naše dežele in lastne turistične ponudbe.

Pri iskanju odgovorov na izzive, ki jih je zadal Covid19, so udeleženci konference posebej izpostavili, da se je gostinska ponudba izjemno spremenila. Če smo na nivoju države prej poudarjali butično lokalno ponudbo visoke kakovosti, so se sedaj številni ponudniki preusmerili v pripravo hitre hrane primerne za dostavo in osebni prevzem. To predstavlja velik problem in izziv Slovenije kot EU gastronomske regije. Zaradi višanja cen surovin podjetniki ne vidijo priložnosti in potenciala v panogi turizma. To dolgoročno pomeni, da se v določenih turistično zelo razvitih regijah že beleži občutno pomanjkanje gostinske ponudbe. To je povezano s popolnim razvrednotenjem gostinstva kot branže od šolskega sistema naprej, do izjemno slabih plač gostinskega kadra. Velik problem je v šolskem sistemu, kjer je potrebno vzpostaviti nov sistem šolanja, ki bo vključeval nujen sistem vajeništva. Problem je, da se kar 80% dijakov, ki se šolajo v gostinstvu, v gostinstvu nikoli ne zaposli.

V tej zahtevni situaciji se čuti, da so se gostinci združili in vidijo priložnosti za medsebojno pomoč in skupno sodelovanje pri nastajanju novih zgodb. Zato bi se v okviru resornega ministrstva moral ustvariti prostor za sprotno komunikacijo, dialog, sodelovanje, pogovore in povezovanje. Žal tega trenutno ni na resornem ministrstvu in gostinci nimajo pravega sogovornika, s katerim bi usklajevali ukrepe in aktivnosti, za čim hitrejši ponovni zagon panoge. 

Po mnenju udeležencev konference, je potrebno takoj izvesti naslednjih 10 ukrepov:

  • Zagotoviti povračilo izpada prihodkov vsem gostincem.
  • Zagotoviti 100% nadomestila za plače zaposlenim v gostinstvu.
  • Zagotoviti sredstva za izplačilo regresa.
  • Zagotoviti prostor dialoga za jasno in pravočasno usklajevanje ukrepov in aktivnosti za odprtje.
  • Pri najetih kreditih doseči zamrznitev plačevanja in obresti do ponovnega odprtja.
  • Čimprej je potrebno odpreti aktivnosti kot so male nastanitvene enote, turizem na kmetijah, gostinski vrtovi. Vse tiste, kjer je moč zagotavljati maksimalno varnost in spoštovanje vseh ukrepov NIJZ ter higienskih standardov.
  • Zagotoviti je potrebno sredstva za povračilo izpada iz naslova upada prodaje oz. zalog pridelkov in izdelkov.
  • Poenostavitev knjigovodskih izkazov – trenutno je po stari zakonodaji iz SFRJ.
  • Uvesti sistem pavšalne obdavčitve po avstrijskem modelu.
  •  Upoštevati stališča strokovnih skupin iz gostinstva pri sprejemu novega interventnega zakona za pomoč gostinstvu in novega zakona o gostinstvu.

Stranki Naša dežela je sanacija gostinstva v Sloveniji ena od prednostnih nalog, tako v času epidemije, kot tudi po njem.

AllEscort