Predsednice stranke dr. Aleksandre Pivec se je udeležila otvoritve novih prostorov Medobčinskega odbora Velenje – Šoštanj stranke NAŠA DEŽELA  na Prešernovi cesti 22c v Velenju.

V prostorih na Prešernovi cesti 22c v Velenju deluje medobčinski Velenje – Šoštanj članov in simpatizerjev stranke Naša dežela ter svetniška pisarna svetnice Mestne občine Velenje Brigite Tretjak. Prostori so odprti vsak drugi četrtek od 18.00 ure naprej za vse člane, simpatizerje in zainteresirano javnost.

Medobčinski odbor Velenje – Šoštanj si prizadevam za regionalizacijo in možnost prenosa sedeža državnih institucij v Velenje, ustvarjanje novih delovnih mest s podporo start-up podjetjem in nosilcem trenutnega gospodarstva, projekt pravičnega prehoda in prestrukturiranja premogovnih regij z ohranitvijo TEŠ z alternativnim virom, ureditev jezer na poudarku turizma, demografijo in s tem povezano negovalno bolnico in varovana stanovanja, prehod na krožno gospodarstvo, obnovljive vire in reciklažo, železniško progo na Koroško s umestitvijo v prostor in konkretizacijo plana,  povezovanje turističnih ponudnikov in turistični potencial slovenskih objezerskih mest, razširitev turizma na kmetijah z prenočitvami, potencial investicij ob 3. Razvojni osi ter debirokratizacijo in povezovanje agencij in zbornic. »SLOVENIJA JE VREDNA SPREMEMBE« tudi na političnem prostoru!

Odprti so za vaša konkretna vprašanja, konstruktivne predloge in dialoge. Kontakt: Janja Praznik predsednica MO 041 669 517, Anton Smonkar podpredsednik MO 031 311 315, mo.sasa.nasadezela@gmail.com  

AllEscort