Delovni obisk predsednice Stranka Naša Dežela, dr. Aleksandre Pivec, na Goriškem in Primorskem

Predsednica stranke Naša dežela dr. Aleksandra Pivec je v tem tednu opravila tridnevni delovni obisk Goriške in Primorske. Obiskala je 7 županov in s pomočjo predstavnikov lokalnih koordinatorjev stranke, je bilo ustanovljenih 13 občinskih odborov.

Prepoznavanje regionalnih izzivov, potreb in iskanje rešitev so ene od osnovnih ciljev stranke Naša dežela. Sprejem Goriških in Primorskih županov in predstavitev je le začetni korak k skupnemu dialogu ter njihovi podpori novo ustanovljene stranke.

Na srečanju z župani je bilo predstavljeno delovanje občin,  bodoči razvojni projekti, kot tudi uspešno zaključenimi. Predsednica je s pomočjo programskega načrta stranke izpostavila nekaj rešitev za občinske izzive: “Z župani želimo vzpostaviti dober odnos, da lahko lokalne težave rešujemo tudi na državnem nivoju”, je to temo pogovora največkrat zaključila.

Ob ustanavljanju lokalnih odborov je bilo prisotno tudi ožje vodstvo stranke skupaj s koordinatorji posameznih področij. Predsednica in ostali predstavniki so novo izvoljenim vodstvom odborov, in ostalim članom predstavili program stranke in pri tem vsakič poudarili, da je največje poslanstvo prav delo na terenu.

Člani stranke so pozdravili zanos, optimizem in izrazili zaupanje predsednici stranke, predvsem pa izpostavili pristen ter iskren odnos Nove dežele do lokalnih skupnostih in okolij. Ustanovna članica mestnega odbora Koper je povedala: “Z ustanavljanjem nove stranke nam vsem dajete žarek upanja za prihodnost”. Dopolnil jo je član, doktorski študent, ki je izrazil zadovoljstvo, da bodo mlade generacije lahko končno razumele politiko in željo po politično odgovornosti in prihodnosti. Vključevanje mladih je ena od vizij, katere želi udejanjiti stranka Naša dežela. Poudaril je beg možganov, negotova prihodnost in občutek neupoštevanja so pripeljali do nezanimanja udejstvovanja v politiki. Mlade zanimajo prosperitete, kvalitetno izobraževanje, reševanje stanovanjskega problema in prihodnost zaposlitev.

Stranka Naša dežela je v treh dneh še enkrat dobila potrditev, da je njena ustanovitev in vrnitev dr. Aleksandre Pivec v politične vode, dobrodošla odločitev za boljšo prihodnost Slovenije.

AllEscort