1. Najprej človek posameznik
 2. Družbeno odgovorni posamezniki in skupnost
 3. Ljudje morajo dobiti zaupanje v pravno državo in državne institucije
 4. Socialno in zdravstveno prijazna skupnost do ljudi
 5. Medgeneracijska solidarna povezanost družbe in prebivalcev
 6. Visoki standardi v izobraževanju, znanosti in razvoju
 7. Nadzorovana in podprta demografska politika
 8. Ekonomsko in gospodarsko konkurenčna država
 9. Visoko digitalizirana e-skupnost in smart pametne rešitve za ljudi
 10. Decentraliziran enakomerni družbeni in gospodarski razvoj države
 11. Kultura ostaja temelj narodovega obstoja in biti
 12. Visoka kvaliteta bivanja v vseh območjih države
 13. Zeleno, ekološko kmetijstvo in prehrambena samozadostnost
 14. Trajnostni razvoj in visoki standardi varovanja okolja
 15. Športni narod in visoko športno rekreativna družba
 16. Vključenost države v najbolj pomembne mednarodne organizacije
AllEscort