OSNOVNE VREDNOTE STRANKE NAŠA DEŽELA

 1. Človek in ljudje
 2. Naše dežele skupaj, so naša dežela Slovenija
 3. Slovenija danes in jutri

ČLOVEK IN LJUDJE

 • Odgovoren posameznik je odgovorni del, družbeno odgovorne družbe
 • Pravica posameznika je del pravic skupine ljudi
 • Medgeneracijska povezanost in solidarnost
 • Visoka kvaliteta bivanja za posameznika in celo družbo v državi
 • Upoštevanje različnosti in sprava na nivoju ljudi in družbe
 • Demografska odgovornost za Slovenijo jutri

NAŠE DEŽELE SKUPAJ, SO NAŠA DEŽELA SLOVENIJA

 • Vsak odgovoren posameznik je vrednota družbe
 • Pripadnost, odnos in odgovornost, do preteklosti in sedanjosti Slovenije
 • Policentrični razvoj države je pogoj za uspešno Slovenijo
 • Razvoj podeželja
 • Trajnostni in okoljsko odgovoren, zeleni razvoj države
 • Osebno, politično in gospodarsko varna Slovenija

SLOVENIJA DANES IN JUTRI

 • Gospodarsko odprta in napredna Slovenija
 • Vlaganje v izobraževanje, raziskave in razvoj
 • Socialno in zdravstveno prijazna Slovenija
 • Digitalizacija in razvoj e-Slovenije
 • Slovenija turistično, rekreativno in športno zaželjena destinacija
 • Slovenija je enakopravni, jedrni del EU, OECD in zveze NATO
AllEscort