V Sloveniji so sprejete vse zakonske podlage in zagotovljena potrebna sredstva, zato je potrebno nemudoma poplačati vse, ki jim je vlada Alenke Bratušek storila krivico, kar je potrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Ljubljana, 15.9.2021 – Predsednica stranke Naša dežela dr. Aleksandra Pivec poziva vse odgovorne v Sloveniji, da odpravijo veliko krivico, ki se je zgodila vsem, ki so s svojim premoženjem kupovali podrejene obveznice slovenskih bank pred državno intervencijo. Evropsko sodišče za človekove pravice je nedvoumno razsodilo, da je Republika Slovenija kršila konvencijsko pravico razlaščencev do varstva premoženja, saj je posegla v premoženje razlaščencev, ne da bi zagotovila zadostna procesna jamstva proti samovolji državnih organov. V svoji sodbi je Evropsko sodišče za človekove pravice namreč zavzelo trdno stališče, da bi procesna jamstva, ki bi investitorje varovala pred samovoljo državnih organov, morala obstajati že v takrat, ko so se izredni ukrepi Banke Slovenije šele snovali.

Zato je na podlagi določb Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank ter Zakona o organu in skladu za reševanje bank, potrebno izvesti pravično poravnavo, za katero se bodo črpali viri iz nacionalnega sklada za reševanje bank. Dodatni viri sredstev v skladu se morajo zagotoviti iz bank. Po Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju, namreč obstajata dve vrsti cenitev. Slabitve v dobrih in slabitve v slabih časih. Za vsako banko se na podlagi letnih poročil od leta 2016 do vključno 2019 jasno izračunava obseg slabitev v slabih časih. Tako se določi količnik in obseg sredstev, ki jih mora posamezna banka participirati v Nacionalni sklad za reševanje bank, iz katerega se bo financirala odprava krivic. Zakon jasno tudi določa, da so sproščene slabitve bank v dobrih časih vir za poplačilo imetnikov podanih zahtevkov, ki so imetniki podrejenih obveznic, ne glede na to, kdo je trenutni lastnik banke. Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju bank je veljal že leta 2015, zato ga je potrebno smotrno uporabiti pri odpravi krivic, ki so bile storjene v času vlade Alenke Bratušek.

Na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, predsednica stranke Naša dežela dr. Aleksandra Pivec poziva ministra za finance mag. Andreja Širclja: »Spoštovani gospod minister, prosim vas, da na podlagi sodbe Evropskega sodišča odpravite krivice, ki jih je številnim državljanom Republike Slovenije storila vlada Alenke Bratušek. Zakonska podlaga za odpravo krivic obstaja in tudi viri za poplačilo. Zato čimprej povrnite zaupanje v pravno državo in pokažite, da spoštujete sodbe evropskih sodišč, tako da Banki Slovenije naložite, da v najkrajšem času izvede vse potrebne aktivnosti za odpravo storjenih krivic«.

AllEscort