1. Stranka bo s svojim programom zagotovo stranka prihodnosti. Ni samo alternativa za Slovenijo danes, je stranka, ki bo spoštovala vsa različna mnenja ter znala poslušati druga mnenja. Stranka bo imela poslanstvo povezovanja in bo s solidarno, socialno politiko vsakemu državljanu omogočila, da postane ponosen in odgovoren del naše domovine. Stranka bo na volitvah nastopala samostojno. Po volitvah pa se bo povezovala s tistimi strankami, ki jim bodo naša programska izhodišča blizu.
  2. Stranka si bo z vsemi močmi prizadevala in prevzela polno odgovornost za odpravo državnega centralizma. Zavzeli se bomo za ustanovitev evropsko primerljivih slovenskih dežel, v katerih bodo lahko regije, mesta in občine lažje in hitreje uresničevale svoje cilje in hotenja. Decentralizacija bo omogočila enakovreden razvoj in dobra ter kvalitetna delovna mesta izven državnega centra.
  3. Stranka bo odločna zagovornica reševanja demografskih problemov, povezovala in poskrbela bo za vse generacije. Naš cilj bo, da bodo mladi imeli možnost hitre ureditve stanovanjskega vprašanja in hitrejši dostop do delovnih mest z dodano vrednostjo, predvsem pa tudi preprečevanje bega možganov mladih v tujino. Za starejše prebivalce se bomo obvezali, da bomo ustvarili pogoje za dostojne pokojnine in kvalitetnejše življenje te spoštljive generacije.
  4. Zagotovili bomo kvalitetno zdravstvo, ki na prvo mesto postavlja bolnika, brez čakalnih vrst, brez doplačevanj in vztrajali za boljšo organizacijo dela ter transparentnost v zdravstvu.
  5. Posebno pozornost bo naša stranka namenila invalidom, otrokom s posebnimi potrebami in drugim ogroženim, ranljivim skupinam.
  6. Naš cilj je tudi, da bo postala javna uprava servis državljanov, z digitalno sodobnimi hitrimi postopki, za učinkovito upravo z minimalnimi uradniškimi postopki na vseh ravneh.
  7. Naš cilj je, da Slovenija v naslednjih šestih letih postane država s privlačno in ugodno davčno politiko, kot novi dom vrhunskih športnikov, umetnikov in podjetnikov, ki zdaj bivajo in plačujejo davke v tujini.
  8. Na temelju znanja in izkušenj, najbolj izkušenih domačih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vseh univerz in fakultet, bomo podprli projekt, izgradnje na znanju temelječe Silicijeve doline v Sloveniji, kot srednjeevropski center odličnosti. Podprli bomo potrebe raziskovalcev, da dobijo več sredstev za raziskave in razvoj iz proračuna in evropskih skladov. Poskrbeli bomo, da bo Slovenija postala izvoznica bogatega pionirskega čebelarskega znanja. Zavzeli se bomo, da se bo sedež sekcije pri OZN za čebelarstvo, prenesel v Slovenijo in da se bo uvedla študijska smer čebelarstva na naših biotehniških fakultetah.
  9. Stranka zagotavlja, da bo Slovenija do leta 2030 prehransko samooskrbna, zelena in trajnostno naravnana, ekološka država.
  10. Doslej podcenjenim slovenskim deželam in podeželju bomo namenili vso skrb in pozornost.

V naši deželi, na naši zemlji smo in živimo med našimi ljudmi. Ti so naše največje bogastvo.

AllEscort